Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság bázisán megalakult a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. A jelenleg hatályos előírás: 1587/2018.(XI. 22.) Korm. határozat.

A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács hatásköre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére terjed ki. A Tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A Tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A tanács a feladatait az SZMSZ alapján az éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet az aktuális feladatok, valamint a tagok véleménye és javaslata alapján  állítják össze. A tanács színvonalas és határidőkhöz kötött szakirányú feladatait két szakmai bizottság segíti. 

A tanács elnöke Ditrói János nyugalmazott főmérnök.

A Tanács felügyelete alatt működő szakmai bizottságok:

Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság (elnöke: Ditrói János)

Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság (elnöke: Nádasi György, a TIVIZIG osztályvezetője)

A Szakmai Bizottságok a munkájukról a Tanács irányába év végén beszámolnak.

A Tanács 2023. évi jóváhagyott munkaterve:

TTVT tanácsülés 2023. I. félév

  • Települési csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (pályázatok véleményezése)
  • Egyéb, időközben felmerült feladatok, kérdések megtárgyalása

TTVT tanácsülés 2023. II. félév

  • Debreceni Egyetem projektjének előrehaladása
  • Egyéb, időközben felmerült feladatok, kérdések megtárgyalása

A Tanács tagjai

A tanács tagjainak száma: 21 fő

Belügyminisztérium

Kovács Péter

főosztályvezető

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Marosi Zoárd

mb. igazgató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

Áncsáné Dargó Marianna

közigazgatási tanácsadó 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Csercsa Attila

környezetvédelmi szakügyintéző

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Moldován Orsolya

ökológiai szakreferens

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Dr. Gazdig Mária

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Topa Zoltán

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály

Sipos Sándor

kormánytisztviselő

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú – Bihar Megyei Igazgatósága

Lukácsné Berke Zita

megyei főfalugazdász

Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Ányos József

projektvezető főmérnök

Hajdú – Bihar Megyei Mérnöki Kamara 

Dr. Karvaly Elemér

okl. építőmérnök

Debreceni Vízmű Zrt.

Mester Tibor

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Simon Zoltán

üzemmérnökség vezető

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály 

Dr. Gábor Zsombor

Városüzemeltetési Osztály osztályvezető

Hajdú – Bihar Vármegyei Önkormányzat

Bakó István Zoltán

képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat

Gömze Sándor

polgármester

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Korbeák György

ügyvezető

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület 

Halasi Csaba

egyesületi elnök

Debreceni Egyetem, MÉK
Víz és Környezetgazdálkodási Intézet

Dr. Tamás János

egyetemi tanár

Magyar Hidrológiai Társaság Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Szervezete

Ditrói János

okl. mérnök

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztály, Világörökségi Osztály 

Dr. Bartha Kinga Erzsébet

osztályvezető

 

A Tanács levelezési e-mail címe:  

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
e-mail: titkarsag@tivizig.hu

Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető (TIVIZIG)
E-mail: menesne@tivizig.hu
Telefon:+36 52 410 677
Mobil:+36 30 201 77 34

 

Jelenleg megnyílt pályázati lehetőség, amelyhez a szakmai bizottság véleményt ad:

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján október 28-án megjelent a TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” felhívás, amely a TOP-2.1.3 folytatásaként csapadékvíz-gazdálkodási tevékenységeket is támogat.

A pályázatok benyújtásának feltétele a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) előzetes véleményének, majd a kidolgozást követően a végleges véleményének csatolása.

Az új pályázati lehetőségekről az alábbi weboldalon tájékozódhat:

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21

Felhívjuk a figyelmet a „ Kapcsolódó Dokumentumok” címszó alatt letölthető segédletekre, azon belül a TOP_Plusz-1.2.1-21 című könyvtárban található szakmai mellékletekre, melyekben megtalálható a PET útmutató, a TVT előzetes és végleges véleményének sablonja, az „Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) alapjai” című dokumentum és alapfogalmak, amely iránymutatást ad annak megfelelő elkészítésére. Az ITVT kidolgozása az „A) főtevékenység” (kékinfrastruktúra) pályázatok első mérföldkőig történő benyújtásának feltétele.

ITVT tervezési segédlet elérhetősége:

https://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/itvt_tervezesi%20segedlet_OVF.pdf

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Integrált Települési Vízgazdálkodási Terve tekintetében az elsődleges adatszolgáltató az Országos Vízügyi Főigazgatóság. (1012 Budapest, Márvány utca 1/d, email: ovf@ovf.hu)