Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Vízminőségi kárelhárítás

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) a vízminőségi és környezeti káresemények estén kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységet a 90/2007 (IV. 26.) a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló Korm. rendelet alapján végzi. Az igazgatóság folyamatos ügyeletet működtet.

Környezeti káresemény, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése vagy veszélyeztetése esetén a TIVIZIG központi telefonszámán: 52/410-677, vagy írásban a titkarsag(kukac)tivizig.hu e-mail címen lehet a bejelentést megtenni.

A bejelentésnek főként az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő neve, elérhetősége (cím, telefon),
  • a káresemény, szennyezés helye, jellege, mértéke, kiterjedése
  • a káresemény, szennyezés leírása
  • bekövetkezésének, észlelésének ideje
  • a káresemény oka, ha ismert okozója
  • egyéb információk

A káreseményről történt értesülés után a TIVIZIG hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket, tájékoztatja a bevonandó társszerveket: a vízügyi hatóságot; az illetékes nemzeti parkot; a Nemzeti Népegészségügyi Központot; a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket.

A környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást köteles végezni.

Amennyiben a környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, a TIVIZIG szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.

A környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételét és a kárelhárítás elvégzését a vízügyi hatóság megbízása alapján a vízügyi igazgatóság végzi, amennyiben:

a)      a környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen,

b)     a környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfelelően végzi.

A környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás költsége a kárelhárítás befejezése, lezárása után a környezethasználóra áthárítják.

A rendkívüli káreseményeket Országos Vízminőségi Információs Rendszerben (VIR) rögzítik.

Mintavevő Munkacsoport

A vízminőséget érintő tevékenységek ellátását a 2016 óta akkreditáltan működő Mintavevő Munkacsoport segíti. A Munkacsoport feladatát képezi az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vizeket érintő szennyezések felderítése, a felderítéshez kapcsolódó mintavételek és helyszíni vizsgálatok elvégzése, a begyűjtött minták akkreditált laboratóriumba való eljuttatása abból a célból, hogy a szennyezés minősítése mielőbb elvégezhető legyen.

Feladata:

  • Öntözővíz, halasvíz mintavételek
  • Helyszíni mérések
  • Együttműködés a vízügyi hatósággal
  • Vízminőségi kárelhárítás támogatása