Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Árvízvédelem

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 7021 km2 működési területéből 3015 km2 az a terület, amely árvizekkel veszélyeztetett. Az árvízvédelmi biztonságot 347,9 km elsőrendű, valamint 240 km kiépített másodrendű védvonal és kb. 200 km tervezett nyomvonal biztosítja. Védműveink kiépítettsége a 2014-ben elfogadott mértékadó árvízszintek értelmében 10 százalék körüli értékre csökkent.

Igazgatóságunk árvízvédelmi rendszere az alábbi kilenc egységre tagozódik

-     09.01. Tiszafüred-Tiszakeszi
-     09.02. Tiszatarján-Rakamaz
-     09.03. Kálló menti árvízvédelmi szakasz
-     09.04. Darvas-Pocsaj árvízvédelmi szakasz
-     09.05. Szeghalom-Darvas árvízvédelmi szakasz
-     09.06. Darvas-Kismarja árvízvédelmi szakasz
-     09.07. Ér-melléki árvízvédelmi szakasz
-     09.08. Szeghalom-Körösszakál árvízvédelmi szakasz
-     09.09. Bucsa-Nádudvar árvízvédelmi szakasz

Árvízvédelmi fokozatok

Védelmi szakasz Mértékadó vízmérce Árvízvédelmi fokozat
I. II. III.
09.01 Tiszafüred-Tiszakeszi

Elrendelő: TISZAPALKONYA

Megszüntető: TISZAFÜRED

470

650

600

690

650

730

09.02 Tiszatarján-Rakamaz

Elrendelő: TOKAJ

Megszüntető: TISZAPALKONYA

650

470

750

600

800

650

09.03 Kálló menti BERETTYÓÚJFALU 300 400 450
09.04 Darvas-Pocsaj

Elrendelő: POCSAJ

Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU

400

300

450

400

500

450

09.05 Szeghalom-Darvas SZEGHALOM 300 400 500
09.06 Darvas-Kismarja

Elrendelő: POCSAJ

Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU

400

300

450

400

500

450

09.07 Érmelléki POCSAJ 400 450 500
09.08 Szeghalom-Körösszakál KÖRÖSSZAKÁL 250 350 400
09.09 Bucsa-Nádudvar BORZ 250 300 350
A mértékadó vízmércén mért vízállás alapján rendeljük el illetve mérsékeljük adott szakaszra az árvízvédelmi fokozatot, készültséget.

Működési területünkön 26 db gátőrtelep, és 7 db védelmi központ található. Az árvízvédelmi fővédvonalban lévő műtárgyak száma 89 db. 

Öblözetek adatai

Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözet: Területe 57 négyzetkilométer. Északnyugati és északi határát a Tisza bal parti és a Keleti főcsatorna bal parti árvízvédelmi töltései, déli határát a Tiszavasvári felett húzódó magasvonulat, keleti határát a Nyírség nyugati nyúlványai képezik.

Hortobágyi ártéri öblözet: Területe 1 578 négyzetkilométer. Nyugati és északi határát a Tisza bal parti védtöltése, keleti határát a Keleti-főcsatorna jobb oldali töltése és a tiszántúli löszhát nyugati széle képezi. Az öblözetnek délről természetes vízrajzi határa nincs, a Hortobágy-Berettyó Ágotai hídjától nyugati irányban a Németéri főcsatorna baloldali depóniája adja a határt, keletre pedig a Holt-Kösely-főcsatorna baloldali depóniája zárja le az öblözetet a nádudvari magaspartig.

Nagy-sárréti ártéri öblözet: Teljes területe 1216 négyzetkilométer, melyből 307 négyzetkilométer érinti a TIVIZIG területét. Nyugati határát a Hortobágy-Berettyó bal parti védtöltése, déli határát a Sebes-, és a Hármas-Körös jobb parti védtöltése képezi. Délkeleti és keleti határa a Berettyó folyó jobb parti védőgátja, valamint a Kálló és a Keleti-főcsatorna jobb oldali töltése. Az északi, északkeleti határvonalat a Bihartorda, Biharnagybajom, Sárrétudvari, Báránd, Püspökladány településeket összekötő magasvonulat adja.

Berettyóújfalui ártéri öblözet: Területe 155 négyzetkilométer. Nyugati határa a Kálló-főcsatorna baloldali töltése és a Keleti-főcsatorna baloldali depóniája. Északi határát magasvonulatok és a Nyírség déli nyúlványai alkotják. Keletről az országhatár, délről pedig a Berettyó és az Ér jobb parti védtöltése határolják. 

Érmelléki ártéri öblözet: Területe 17 négyzetkilométer. Az öblözetet délről és nyugatról a Berettyó jobb parti, északról az Ér bal parti védtöltése határolja, keleti határát az államhatár képezi.

Kis-sárréti ártéri öblözet: Területe 901 négyzetkilométer. Déli határát a Sebes-Körös jobb parti, nyugati és északi határait a Berettyó bal parti védtöltése képezi. Keleti határát Körösszegapáti, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Nagykereki, Kismarja településeket összekötő magaspart adja.

Érintett települések

Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözet:

 • Tiszaeszlár
 • Tiszalök
 • Tiszanagyfalu
 • Tiszavasvári

Hortobágyi ártéri öblözet:

 • Balmazújváros
 • Egyek
 • Folyás
 • Görbeháza
 • Hortobágy
 • Nagyiván
 • Nádudvar
 • Polgár
 • Tiszacsege
 • Tiszadada
 • Tiszadob
 • Tiszafüred
 • Tiszagyulaháza
 • Tiszavasvári
 • Újszentmargita
 • Újtikos

Nagy-sárréti ártéri öblözet:

 • Bucsa

Berettyóújfalui ártéri öblözet:

 • Bakonszeg
 • Berettyóújfalu
 • Esztár
 • Gáborján
 • Hencida
 • Pocsaj
 • Szentpéterszeg

Érmelléki ártéri öblözet:

Nem érint települést.

Kis-sárréti ártéri öblözet:

 • Berettyóújfalu
 • Bojt
 • Csökmő
 • Darvas
 • Furta
 • Kismarja
 • Komádi
 • Körösszakál
 • Körösszegapáti
 • Magyarhomorog
 • Mezőpeterd
 • Mezősas
 • Told
 • Újiráz
 • Váncsod
 • Vekerd
 • Zsáka

Árvizi szükségtározók

A folyók mentén az elmúlt évtizedekben biztonsági okokból több helyen sikerült szükségtározókat és lokalizációs töltéseket kialakítani. A lokalizációs vonalak feladata az elsőrendű gátak szakadása után a kiömlő víz szétterülésének a megakadályozása. Az igazgatóság működési területén három szükségtározó van, amelyek néptelen, vagy ritkán lakott területen vannak kijelölve, alkalmazásuk célja a rendkívüli árvizek szintjének csökkentése, a víztömeg egy részének visszatartása által. Fontosabb jellemzőik a következők:

Kutas szükségtározó (Csökmő térségében): Területe: 3896 hektár, tározó térfogata: 36,5 millió m3. Feltöltésére 1966. február 9-én és 1970. június 15-én volt szükség.

Halaspusztai szükségtározó (Szeghalom térségében): Területe: 2 175 hektár, tározó térfogata: 35,0 millió m3. Feltöltésére 1980. július 26-án volt szükség.

Ér szükségtározó (Pocsaj térségében): Területe: 1 352 hektár, tározó térfogata: 12, 2 millió m3. Feltöltésére eddig nem volt szükség.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a 83/2014. (III. 14.) a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló Kormányrendelet előírásainak megfelelően 2014-ben elkészítette a működési területén lévő folyószakaszok nagyvízi mederkezelési terveit.

Igazgatóságunk két nagyvízi medret kezel, a Berettyó folyót és a Hortobágy-Berettyó felső szakaszát. A 09.NMT.01. számú terv a 74 km-nyi teljes magyarországi szakaszát, a 09.NMT.02. számú terv a Hortobágy-Berettyó Ágotai közúti híd és Borzi szivattyútelep közötti szakaszát fedi le.