Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Öntözés, vízszolgáltatás

Vízigénybejelentő lap

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet szerint a vízhasználók által kitöltendő, mezőgazdasági célú vízigényt bejelentő lapok a kapcsolódó dokumentumoknál találhatók. 

VÍZKÉSZLETEK

Tiszából biztosított vízkészletek

A Tiszából kivehető biztosított felszíni vízkészlet értéke a mezőgazdasági és ipari vízigények fedezésére a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 25 000 l/s, ebből a Tisza közvetlen 500 l/s, a Keleti – Nyugati főcsatorna (Tiszavasvári zsilipek) 24 500 l/s. A TIKEVIR felé biztosítandó vízkészlet 11 500 l/s. Együttesen igénybevehető vízkészlet (TIVIZIG, KÖTIVIZIG, KÖVIZIG, ATIVIZIG) 40 000 l/s.

Tározók vízmennyisége

A Tiszalöki Öntözőrendszer területén a K-V-1-3 tározók vesznek részt a vízkészlet pótlásában. A K-V-1-3 tározók összes igénybevehető vízkészlete 5 100 l/s.

Használt víz bevezetése

Ide sorolható mindazon vízforrás, amely akár a Tiszalöki Öntöző Rendszerből előzetesen már kivett felszín feletti vagy felszín alatti vízkészlet igénybevétele után a technológiai folyamat végtermékeként a lecsapoló csatornába (belvíz, kettősműködésű) kerülnek. Ennek értéke  2018. évben 971 l/s.

Természetes vízkészletek

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területének természetes vízkészletei rendkívül csekélyek.

- A terület felszíni vízfolyásai közül a Berettyón számításba vehető 80 %-os valószínűségű augusztusi természetes készlet 664 l/s, ebből külföldön lekötött vízmennyiség 424 l/s, a mederben hagyandó 240 l/s. Fentiek alapján felhasználható természetes vízkészlet nincs a Berettyóban.

- A Sebes-Körös folyón a számításba vehető 80 %-os valószínűségű augusztusi természetes készlet 2700 l/s, ebből külföldön lekötött vízmennyiség 1872 l/s, a mederben hagyandó 828 l/s. Fentiek alapján felhasználható természetes vízkészlet nincs a Sebes-Körös folyóban.

Összes vízkészlet

A felsorolt vízkészletek - mely a TIKEVIR-ben felhasználhatók – az alábbi:
- Tiszavasvári alatt: 46 071 l/s, ebből 500 l/s-ot Tiszavasvári felett Tisza közvetlenből használunk fel.