Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Aszály elleni védelem

A TIVIZIG működési területén 9 db aszálymonitoring állomás üzemel. Az adataikból számított meteorológiai aszályindex (HDIs) alkalmas a napi vízhiány/aszály jellemzésére. Az országos aszálymonitoring hálózat ezen a honlapon érhető el. 

Igazgatóságunk működési területén 5 db vízhiánykezelő körzet található és 1 db részben átnyúlik a területünkre. 

Vízhiánykezelő körzetek

Vízügyi Igazgatóság

Kód

Megnevezés

Körzet területe (km2)

Megjegyzés

TIVIZIG

09.01.

Tisza közvetlen

1 468

Teljes egészében TIVIZIG működési terület.

TIVIZIG

09.02.

Tiszalöki Öntözőrendszer (TÖR)

2 351

Teljes egészében TIVIZIG működési terület.

TIVIZIG

09.03.

Hajdúhátság

948

Teljes egészében TIVIZIG működési terület.

TIVIZIG

09.04.

Alsó-Nyírség

1 226

Teljes egészében TIVIZIG működési terület.

TIVIZIG

09.05.

Berettyó-Sebes Körös

945

Teljes egészében TIVIZIG működési terület.

KÖTIVIZIG

10.04.

Nagykunsági

3 272

TIVIZIG érintettség Tiszafüredi-II öntözőcsatorna, Sarkad-Mérges-Sáros-ér, Sarkadéri-VII. csatorna

Amennyiben szükséges, ezeken a területeken készültséget rendelünk el, így hatékonyabban tudjuk segíteni a térségi vízpótlást. Ahol kell beavatkozunk a rendszereinken (vízi növényzet eltávolítása, kotrás), vízkormányzási feladatokat végzünk, rendkívüli esetben vízkorlátozást rendelünk el. 

Vízkorlátozás, vízszétosztás

A hidrológiai, hidrometeorológiai helyzet függvényében aszály esetén vízkorlátozási intézkedések megtételére kerülhet sor. A természetes vízfolyásokon, a belvízcsatornákon, a Tiszalöki Öntözőrendszer csatornáin az adott helyzetben rendelkezésre álló vízhozamok és műszaki lehetőségek függvényében kell megtenni a szükséges vízkorlátozási és vízszétosztási lépéseket. A vízkorlátozási intézkedéseknél a „vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 15. §-ában illetve a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18) KHVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.

A Korlátozás nélküli és a fokozatoknak megfelelő korlátozások alapján történő vízszétosztást a kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.