Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Töltésközlekedési engedélyek

Közlekedési engedélyek a töltésen való közlekedéshez

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 7.§. (2)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken, valamint a Keleti-főcsatorna töltésein való közlekedésre jogosító közlekedési engedélyeket ad ki.

A szilárd burkolattal rendelkező, valamint az azzal nem rendelkező töltés (védősáv) használatáért egyaránt fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.  A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni csak az illetékes szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

F i g y e l e m!
A védtöltéseken való közlekedéshez történő hozzájárulás
kizárólag kérelemre adható ki.

A

kérelem

ide kattintva letölthető.

Adatkezelési tájékoztató
a töltéseken történő járműközlekedési
kérelemben kezelt személyes adatokról

Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi díj megfizetése esetén használhatják:

Hozzájárulás

érvényessége

 

3,5 t alatti súlyú gépkocsi

(bruttó díj)

Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, állati vontatású jármű

(bruttó díj)

 

Éves (Ft/km)

 

1.125,-

 

645,-

 

Havi (Ft/km)

 

minimum (Ft)

 

 

160,-

 

80,-

 

1.290,-

 

645,-

 

Heti (Ft/km)

 

minimum (Ft)

 

120,-

 

100,-

 

645,-

 

485,-

Napi (Ft.)

1.290,-

965,-

Eseti közlekedési hozzájárulás (3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek): 1.125,- Ft/km (bruttó), minimum.: 2.410,-Ft (bruttó)

Az árvízvédelmi töltéseken engedéllyel lehet közlekedni: 

a)      segédmotoros kerékpárral/ motorkerékpárral,
b)      lassú járművel,
c)      személygépkocsival,
d)      tehergépjárművel,
e)      valamint állati vontatású járművel.

Nem adható engedély: 

a)      sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),
b)      díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,
c)      árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,
d)      jármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,
e)      azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre,
f)       abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávon kívül, más úton is megközelíthető.

A közlekedési engedély éves, havi, hetinapi illetőleg eseti időtartamra szólhat.

Eseti engedély kizárólag a 3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek tulajdonosai részére adható ki, melynek általános mértéke bruttó 1.125,- Ft/km (minimum bruttó 2.410,-Ft). Indokolt esetben, a gépjármú súlyára, szállítmányára való tekintettel egyedi elbírálás alapján és díjmegállapítás mellett adható ki.

Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi fenntartási hozzájárulás megfizetése esetén használhatják:

A fizetendő díjat átutalási postautalványon, vagy készpénzfizetési számlán lehet az igénylés helyén befizetni.

Engedélyek kiadásához szükséges iratok:

Minden esetben:

  • a kérelmező személyi igazolványa
  • a kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gépjármű forgalmi engedélye,
    a használni kívánt terület pontos meghatározása

A Keleti-főcsatorna (KFCS) töltésén történő közlekedés estén a fentiekben felsoroltakon túl szükséges:

az éves állami horgászjegy és a KFCS-ra vonatkozó éves területi horgászjegy másolati példánya. 

 

Az engedély kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
e-mail: titkarsag(kukac)tivizig.hu
telefon: +36 52 410-677

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 163.
telefon: +36 52 360-792, 361-812

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Berettyóújfalui Szakaszmérnöksége
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 96.
telefon: +36 54 402-076,403-076,402-293

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakaszmérnöksége
4090 Polgár, Hősök utca 98.
Telefon: +36 52 391-367, 573-115, 573-116
További információ:        Közlekedési hozzájárulások - Polgár

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „ aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”