Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság bázisán a vízgyűjtő területünket érintően, a társadalmi részvétel biztosítása érdekében a vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatokhoz, koncepciókhoz, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szakmai és tudományos megalapozottságához megalakult a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. A működésével kapcsolatos jelenleg hatályos előírás: 1587/2018.(XI. 22.) Korm. határozat.

A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) hatásköre megegyezik a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet szerinti működési területével. A Tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A Tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Tanács a feladatait az SZMSZ alapján az éves munkaterv szerint végzi a tagok közül megválasztott elnök irányításával. A munkatervet az aktuális feladatok, valamint a tagok véleménye és javaslata alapján állítja össze. A Tanács színvonalas és határidőkhöz kötött szakirányú feladatait két szakmai bizottság segíti.

A Tanács felügyelete alatt működő szakmai bizottságok:

 • Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság
 • Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság

A Tanács az alábbi 20 tagból áll:

 1. A vízgazdálkodásért és a vízvédelemért felelős miniszter képviselője
 2. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője
 3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatóságának képviselője
 4. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságának képviselője
 5. Hajdó-Bihar Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi hatóságának képviselője
 6. Hajdó-Bihar Vármegyei Kormányhivatal erdészeti hatóságának képviselője
 7. Hajdó-Bihar Vármegyei Kormányhivatal talajvédelmi hatóságának képviselője
 8. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának képviselője
 9. Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
 10. Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara képviselője
 11. Debreceni Vízmű Zrt. üzemeltető szervezet képviselője
 12. Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltető szervezet képviselője
 13. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselője
 14. Hajdó-Bihar Vármegyei Önkormányzat képviselője
 15. Szabolcs-Szatmár Vármegyei Önkormányzat képviselője
 16. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának képviselője
 17. Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviselője
 18. Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület képviselője
 19. Debreceni Egyetem képviselője
 20. Magyar Hidrológiai Társaság, a szakmai-tudományos szervezetek képviselője

A Tanács levelezési e-mail címe:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
e-mail: titkarsag(kukac)tivizig.hu

Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető (TIVIZIG)
E-mail: menesne(kukac)tivizig.hu
Telefon:+36 52 410 677
Mobil:+36 30 201 77 34

Jelenleg megnyílt pályázati lehetőség, amelynél a szakmai bizottság véleményez:

TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” felhívás, amely a TOP-2.1.3 folytatásaként csapadékvíz-gazdálkodási tevékenységeket támogat. A pályázatok benyújtásának feltétele a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) előzetes, majd a kidolgozást követően a végleges véleményének csatolása.

A pályázattal kapcsolatos információk az alábbi weboldalon találhatók:

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21

A TOP_Plusz-1.2.1 pályázatok benyújtásának követelménye:

 • pályázat Előkészítő Tanulmány
 • Pályázati dokumentum (engedélyes terv)
 • vízjogi létesítési engedély (vagyonkezelő hozzájárulásával)
 • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv
 • Települési Vízkárelhárítási Terv (aktualizált)

 ITVT tervezési segédlet elérhetősége:

https://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/itvt_tervezesi%20segedlet_OVF.pdf

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervek tekintetében az elsődleges adatszolgáltató az Országos Vízügyi Főigazgatóság. (1012 Budapest, Márvány utca 1/d, email: ovf(kukac)ovf.hu)