Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Postai címe: 4025 Debrecen, Pf: 57.
 
Központi telefonszám: +36 52 410 677
Fax: +36 52 316 662
Elektronikus levélcím: titkarsag(kukac)tivizig.hu
Honlap/web: http://www.tivizig.hu
   
Központi ügyelet elérhetősége: +36 52 410 677
Központi kárelhárítási ügyelet: +36 30 207 8849
Központi ügyelet faxszáma: +36 52 316 662
Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe: ugyelet(kukac)tivizig.hu
Központi ügyelet elérhetősége: 0-24
 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés, valamint a szervezeti egységek feladatai megtekinthetők ITT 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Az adatok megtekinthetők ITT 

 

4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Név:

Kincses Dániel

mb. műszaki-igazgatóhelyettes

Telefonszám:

+36 52 410 677

Mobil:

+36 30 207 8849

Fax:

+36 52 316 662

E-mail:

ugyelet(kukac)tivizig.hu

Elérhetőség:

minden nap: 0-24

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Vízcseppek

Kiadja a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, csak elektronikus formában.

Felelős kiadó: Csűrös Krisztián igazgató

Címe: 4025 Debrecen Hatvan utca 8-10.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Név:                      Belügyminisztérium

Cím:                     1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím:             1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám:        +36 1 441 1000

Fax:                      +36 1 441 1437

E-mail:                  ugyfelszolgalat(kukac)bm.gov.hu

Honlap:                 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

Név:                     Országos Vízügyi Főigazgatóság

Cím:                    1012 Budapest, Márvány utca 1/d

Postacím:            1253 Budapest, Pf. 56

Telefonszám:       +36 1 225 4400

Fax:                     +36 1 225 4400

E-mail:                 ovf(kukac)ovf.hu

Honlap:                http://www.ovf.hu

 

12. Az integritási koordinátor neve, elérhetősége:

Integritási koordinátor neve:   Dr. Zákány Erzsébet
Levelezési cím:                       4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Telefonszám:                          52/410-677 060 mellék
E-mail:                                    zakany(kukac)tivizig.hu

26_2021_Főigazgatói-utasítás

2022. évről készült integritás jelentés

2023. évről készült integritás jelentés

ADATLAP

2.sz melléklet

3.sz melléklet

4. sz melléklet

5-6. sz melléklet

Hiteles elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek

Közérdekű adatok archívuma

Az archív adatok ezen a linken elérhetőek. 

Adatok az egységes közadatkereső rendszerben