Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Gazdálkodási adatok

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbiakat teszi közzé:

Alapító okirat

Költségvetési alapokmány

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2024

Elemi költségvetés

 

2023

Elemi költségvetés

Éves beszámoló

2022

Elemi költségvetés

Éves beszámoló

2021

Elemi költségvetés

Éves beszámoló
2020

Elemi költségvetés I.

Elemi költségvetés II.

Éves beszámoló
Éves beszámoló szöveges indoklása
2019

Elemi költségvetés I.

Elemi költségvetés II.

Éves beszámoló
Éves beszámoló szöveges indoklása
2018

Elemi költségvetés

Éves beszámoló

Éves beszámoló szöveges indoklása
2017

Elemi költségvetés

Éves beszámoló

Éves beszámoló szöveges indoklás

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A 2024. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1.

A 2023. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4.

A 2022. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4. 

A 2021. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4.

A 2020. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4. 

A 2019. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4. 

A 2018. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4.

A 2017. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 1. 2. 3. 4. 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések táblázatai

2024. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2023. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2022. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2021. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2020. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2019. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2018. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

2017. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaiban tekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk