Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére, panaszok és közérdekű bejelentések kezelésen túl a visszaélés-bejelentések kezelésének rendjét írja elő.

A törvény szerint visszaélés a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás.

A belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül a bejelentők az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos visszaélést/feltételezett visszaélést jelenthetik be. 

A bejelentésre jogosult az olyan természetes személy, aki munkavégzéssel kapcsolatos jogsértésre vonatkozó információt jelent be, vagy hoz nyilvánosságra. A szabályozást olyan személyekre is kiterjeszti, akik nem minősülnek munkavállalónak és gazdasági kapcsolatba kerülhetnek az igazgatósággal. Ilyenek lehetnek például az alvállalkozók, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban állók, mint például a beszállítók.

Bejelentés módja

Szóbeli bejelentés

Személyesen: Debrecen Hatvan utca-8-10. szám Telefonon: +36 52 410- 677

Írásbeli bejelentés

A következő űrlap kitöltésével és megküldésével: Űrlap visszaélés bejelentés

Postán: 4025. Debrecen Hatvan utca 8-10. szám, vagy 

E-mail: visszaelesek(kukac)tivizig.hu

Kivizsgálás határideje

Az igazgatóság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól a vizsgálatot végző tájékoztatni köteles. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

Adatkezelési tájékoztató