Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

EU víz irányelvek

Ivóvíz Irányelv

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2184 IRÁNYELVE (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről  
2023. 07. 28.

Szennyvíz Irányelv

A TANÁCS IRÁNYELVE(1991. május 21.)a települési szennyvíz kezeléséről  
2023. 07. 28.

Árvízi Irányelv

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/60/EK IRÁNYELVE(2007. október 23.)az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről  
2023. 07. 28.

Víz Keretirányelv

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE(2000. október 23.)a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról  
2023. 07. 28.