Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Vagyonkezelői hozzájárulások

A Keleti- és a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyai Tiszavasvárinál

Vagyonkezelői hozzájárulás kiadása, szakfelügyelet megrendelése

I. Vízügyi hatóság előtt folyó eljárásban

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet értelmében a vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás, Vízügyi Objektumazonosító nyilatkozat iránti kérelem, valamint a tervezői adatszolgáltatási kérelem E-ügyintézésre kötelezett ügyfél (pld: jogi személy) vagy elektronikus ügyintézést választó természetes személy esetén a https://vizek.vizugy.hu elektronikus felületen keresztül igényelhető.

A vízügyi hatósági eljárás keretében papír alapú ügyintézést választó természetes személyek a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz ügyfélfogadási időben (munkanapokon 9.00-11.00 között) előzetes időpontfoglalás alapján nyújthatják be kérelmüket. 

II. Egyéb hatóság előtt folyó eljáráshoz

Egyéb hatósági eljáráshoz benyújtandó vagyonkezelői hozzájárulás a "Formanyomtatvány vagyonkezelői hozzájárulás kéréséhez" című dokumentum benyújtásával igényelhető. 

III. Szakfelügyelet megrendelése

Amennyiben az igazgatóság a kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban szakfelügyelet ellátását írja elő, a letölthető kérelem benyújtásával lehet a szakfelügyeletet megrendelni.

Szakfelügyelet ellátása iránti kérelem

Megállapodás szakfelügyelet ellátására

IV. Hasznos információk tervezők számára

2021. év folyamán elkészült a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálata a Nyírség déli rész és Hajdúság víztestek (VKGTT2) TIVIZIG területére eső részére.

Működési területünket érintő felszín alatti víztestekre (sp2.6.1, p2.6.1) vízkivételi kontingenseket vezettek be. Az érintett területek, vonatkozó mennyiségek és a vagyonkezelői hozzájárulás megszerzésének feltételeiről a VKGTT2 TIVIZIG területére vonatkozó dokumentációjában (VKGTT_TIVIZIG_vegleges.pdf) találhatók információk. A dokumentáció a kapcsolódó dokumentumok közül letölthető.

Az előzetes vízigény bejelentés során igazgatóságunk tájékoztatást ad a szabad kontingens rendelkezésre állásáról.

A rendelkezésre álló kontingens meghatározásához az alábbi információk szükségesek:

 - Kút becsült koordinátája, talpmélysége, szűrőzése;
 - Igényelt éves és napi vízmennyiség;
 - Vízhasználat ismertetése;
 - Öntözésnél öntözött terület nagysága, öntözött növénykultúra, öntözési mód;

Amennyiben az elbírálás pozitív eredménnyel zárul (amely csupán a vízkészlet rendelkezésre állásáról és engedélyezhetőségéről nyújt tájékoztatást, nem pedig vagyonkezelői hozzájárulásról), az egyben 3 hónapos vízmennyiség lekötést is jelent a kérelmező részére, mely lejártának pontos dátumáról az elbírálásból értesül.
Amennyiben az igény bizonyos feltételeknek/korlátoknak nem felel meg, javaslatot adunk a további lehetőségekre, megadva a további tervezési szempontokat.

A vízigény bejelentést az alábbi e-mail címen teheti meg:

titkarsag(kukac)tivizig.hu

 

V. Racionális méretezési módszer

Elkészült a racionális méretezési módszer, valamint az országos csapadékintenzitási adatok használatára vonatkozó tervezési előírás a vízügyi ágazatban. Az utasítás hatálya az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Vízügyi Igazgatóságokra terjed ki, mint kötelezően alkalmazandó, de a közzétett módszer szabadon felhasználható. Részletek az alábbi linken.

http://www.ovf.hu/hu/korabbi-hirek-2/racionalis-meretezesi-modszer-felulvizsgalata