Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Vízitársulatok szakmai felügyelete

2012.11.29

2011. március 30-tól egy (régi) új feladattal bővült az igazgatóság tevékenysége. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 40. § (2) bekezdése alapján „a vízitársulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, az irányítása alatt álló, a társulat működési területe szerinti vízügyi igazgatási szerv útján látja el.”


A vonatkozó törvény szerint társulati közfeladat: „a társulat működési területén a társulat tagjainak közös érdekeit, valamint üzemeltetési szerződés esetén a települési önkormányzati tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését szolgáló vízgazdálkodási tevékenység”

 

A 2014. január 01-től hatályos 2013. évi CCXLIX. törvény szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A vízügyi igazgatási szervek látják el – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények kivételével – az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyonkezelését, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését.”

 

A TIVIZIG vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények a vízitársulatoktól átvett művekkel kiegészítve

A TIVIZIG vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények a vízitársulatoktól átvett művekkel kiegészítve

 

A vízitársulatok által korábban kezelt és üzemeltetett vízilétesítmények több mint 80 %-a állami tulajdonú, a fennmaradó létesítmények zömében a települési önkormányzatok tulajdonában vannak.

A megváltozott viszonyokra tekintettel az igazgatóság szakmai felügyelete is új értelmezést kapott.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.