Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Víziközmű társulatok törvényességi felügyelete

2012.11.22

Igazgatóságunka a víziközművek törvényességi felügyeletét a 2009. évi CXLIV. törvény, 2011. évi CCIX. törvény, 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján végzi

A törvényességi felügyelet kiterjed a társulat megalakulásának, működésének, ellenőrzésére, továbbá annak vizsgálatára, hogy

a) alapszabálya, valamint más belső szabályzatai,

b) szerveinek határozatai és a testületi szervek működése,

c) az érdekeltségi (tagsági) jogviszony keretében a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése megfelel a jogszabályoknak, továbbá a testületi szervek határozatainak és a társulat alapszabályának.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.