Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Aktuális adatok

2019.07.11

 

A közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működésének elősegítése érdekében létrehozásra került a 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, az az Üvegzseb-törvény.

Ezen jogszabály, a 1096/2003. (IX. 11.) kormány határozat, a kapcsolódó, vonatkozó jogszabályok, valamint a 6/2004. (K.Ért. 4.) Kvvm utasítás értelmében

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbiakat teszi közzé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Költségcsökkentésre tett intézkedések

Gépjárművek:
Az igazgatóságnál a gépjárművek többségét „kulcsos” kocsiként üzemeltetjük, az 55 db gépjármű mellett 5 munkatársunk dolgozik főállású gépkocsivezetőként. Ez jelentős bérmegtakarítást eredményez.

Igazgatói utasítás szabályozza a hivatali gépjárművek használatát, magáncélú igénybevételét, melyek használata csak szigorú feltételek mellett és térítés ellenében lehetséges.

A futásteljesítmények csökkentése érdekében a gépjármű ügyintéző összeszervezi az egy útirányba eső szállítási feladatokat.

Az elavult (UAZ, IFA), magas üzemeltetési költségű gépkocsikat értékesítjük, cseréjüket - anyagi lehetőségeinkhez mérten - új, korszerűbb (Ford Ranger, IVECO) típusok beszerzésével oldjuk meg.

 

Mobiltelefonok:
Igazgatóságunk 2017 áprilisában szolgáltatási szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel, a szerződésben felkínált alapdíjak és egyéb szolgáltatások kedvezőbbnek bizonyultak, mint az addigi érvényben levő szerződésünk alapján.

 

Az Igazgatóságon belül szabályozásra került a mobilhasználat, mely szerint

  • egység- és osztályvezetők havi költségkerete: bruttó: 8 240.-Ft-ról 6 985. Ft-ra     
  • beosztott dolgozók havi költségkerete: bruttó: 4 660.- Ft-ról 2 540. Ft-ra csökkent.

 

Az ezt meghaladó telefonköltséget mindenkinek meg kell térítenie. Az intézkedések további költségcsökkenést eredményeztek.

 

Vezetékes telefonok:

Igazgatóságunkon 2006 decemberétől CASPRO hálózatos tarifadíj számláló rendszer került bevezetésre, mely rögzíti az egyes mellékállomásokról indított hívások költségeit. A fejlesztés eredményeképpen a vidéki telephelyeinken (4db) is tudjuk gyűjteni a kimenő hívások költségeit. A kimenő hívás indítása csakis személyes kód segítségével történhet. Ezáltal személyre szólóan tudjuk elemezni a felmerült költségeket.

 

Minden egység- és osztályvezető az irányítása alá tartozó dolgozók előző havi vállalati telefonhasználatáról rendszeres tájékoztatást kap.

 

A kiemelkedően magas havi telefonköltséggel rendelkező dolgozók egyedileg kerülnek vizsgálat alá.

 

Az igazgatóság és szakaszmérnökségei, valamint a Műszaki Biztonsági Szolgálat telephelye a Nemzeti Távközlési Gerinc hálózaton keresztül kapcsolatban vannak egymással, így ennek igénybevételével a telephelyek közötti vezetékes telefonköltségünk jelentősen lecsökkent. Ez az NTG hálózati kapcsolat lehetővé teszi az elektronikus adatcserét, mivel nem csak beszélt kapcsolat megteremtését teszi lehetővé, hanem az adatkapcsolatét is. Ez a korábbi faxüzemeltetési költségeket csökkentette jelentősen. Az NTG hálózati beszédkapcsolatot a Tiszalöki szakaszvédelmi központtal is megteremtettük. Mivel ez a védelmi központ ár- és belvízvédekezéskor kulcsszerepet tölt be, jelentős költségmegtakarítás érhető el a beszédforgalomban is.

 

Kombinált (beszéd és adat átvitel) NTG hálózati kapcsolattal rendelkezünk valamennyi Vízügyi Igazgatóság (11 db) és az OVF felé is, így plusz költség nélkül bonyolíthatók a telefonbeszélgetések és az egyre szélesebb körre kiterjedő elektronikus adatcserék, adatszolgáltatások.

 

Az igazgatóság központjában, és vidéki telephelyein a telefonközpontokhoz GSM adapterek kerültek elhelyezésre. Ezek a berendezések lehetővé teszik, hogy a belső telefonhálózatról közvetlen mobilhívás legyen indítható. A mobilszolgáltató felé hívás csakis ezen keresztül történhet, és ennek eredményeképpen mindig mobil-mobil kapcsolat jön létre. Mivel a telefonközpontokra szerelt adapterek is részei a kedvezményes hívási körbe tartozó előfizetéseknek, az innen kezdeményezett hívás is jelentősen olcsóbbnak bizonyult.


 

<< Vissza az elejére2016. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 
Partner megnevezése Szerződés tartalma  Feladat jellege (beruházás, fenntartás, egyéb) Szerződés bruttó összege (Ft) Szerződés időtartama
East-Medic Kft. Bágy-Szandalik csatorna 14+500 szelvényében létesítendő
vízszinttartó műtárgy építése - I. ütem
beruházás 5 916 320 2016.10.24. - 2016.12.09.
AKVATECH KFT. HTVR bővítéséhez szükséges tanulmányterv készítése beruházás 7 112 000 2016.11.17-2017.01.31
Combit Számítástechnikai Zrt. 2 db automatikus működésű aszály-monitoring állomás kiépítése beruházás 9 999 000 216.06.29-2016.08.31.
VIZITERV Environ Kft. Biharkeresztes üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai munkái keretében szennyezőforrás feltáró kutak, észlelő kutak létesítése, engedélyes tervek elkészítése, adatszolgáltatás. beruházás 7 175 000 2016.07.15-2016.12.15.
VILEX 94 KFT. Géptároló szín fémszerkezet beszerzése beruházás 10 153 650 2016.12.15-2017.02.28
Generál Építő 98 Kft Géptároló szín építése beruházás 11 750 231 2016.12.15-2017.05.31
Hunyadi-Lanila Kft. Borz szivattyútelep gépészlakás beruházási munkái beruházás 5 140 030 2016.11.30-2017.04.20
Metaferro Kft Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség telephelyén új géptároló szín építési munkáihoz szükséges vasanyagok beszerzése beruházás 6 256 331 (fordított adózású: nettó 4 710 940 Ft, egyenes adózású: bruttó 1 545 391 Ft 2016.12.13-2016.12.21
      40 475 242
Magyar Mélyépítő Kft. Bágy-Szandalik csatorna 6+500-15+700 kotrás, depóniarendezés
fenntartás 18 923 737 2016.05.20. - 2016.09.30.
Aqua-General Kft.  Kődombszigeti főcsatorna 2+011-8+760, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 987 234 2016.08.09. - 2016.10.31.
Nyír-Wetland kft Kutas-alsó főcsatorna 0+000-4+700, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 999 695 2016.08.09. - 2017.05.30.
Cord-Plusz Bau kft Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna 0+000-4+300, kotrás, depóniarendezés fenntartás 13 739 876 2016.12.21. - 2017.05.31.
Alföld Európa kft Fülöpi-ér 5+780-6+080, burkolathelyreállítás fenntartás 13 017 501 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nyír-Wetland kft Inta csatorna 0+000-7+526, kotrás, depóniarendezés és műtárgyhelyreállítás fenntartás 17 249 974 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nóra-97 kft Füsti csatorna 0+000-3+403, kotrás, depóniarendezés; Bakifű csatorna 7+333-13+310, kotrás, depóniarendezés fenntartás 17 757 345 2016.12.20. - 2017.05.31.
Kécskegép kft Lugosi-ér 0+000-6+200, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 960 000 2016.12.20. - 2017.05.31.
Magyar-Parképítő kft Figura csatorna 0+000-1+853, kotrás, depóniarendezés; Rétföldi-csatorna 0+000-3+828, kotrás, depóniarendezés; Bagaméri IV. csatorna 0+000- 2+040, kotrás, depóniarendezés; Tiszakeszi-főcsatorna 11+800 – 12+100, depónia magasítás. fenntartás 17 335 472 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nyír-Wetland kft Perjési csatorna 0+000-4+350, kotrás, depóniarendezés  fenntartás 9 047 695 2016.12.20. - 2017.05.31.
Magyar Parképítő Kft. K-IV öntöző főcsatorna 0+000-7+315 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése, kaszálása  fenntartás 17 906 863 2016.12.20.-2017.05.31. 
Aqua General Kft. K-IX öntöző főcsatorna 7+528-12+143 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése  fenntartás 11 937 973 2016.12.20.-2017.05.31. 
Magyar Mélyépítő Kft. Keleti-főcsatorna vízleadó főműtárgyak iszaptalanítása, K-IV-1 öntözőcsatorna 0+000 – 4+836 és K-IV-2 öntözőcsatorna 0+000 – 2+261 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése  fenntartás 17 208 421 2016.12.20.-2017.05.31. 
Aqua General Kft. Kösely-Hajdúszováti átmetszés 0+000 – 10+000 szelvények közötti kotrása  fenntartás 19 049 114 2016.12.20.-2017.05.31. 
GIRDÁN-FA KFT. Sorközi, tárcsás gépi ápolás fenntartás 9 279 712 2016.04.28. - 2016.10.21.
MONOSTOR-ERDŐ BT. Tuskóforgácsolás fenntartás 7 283 196 2016.09.28. - 2016.12.15.
MONOSTOR-ERDŐ BT. Csemeteültetés fenntartás 8 843 772 2016.11.18. - 2017.03.31.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás fenntartás 8 255 000 2016.09.02-2016.12.08.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás többlet munkái fenntartás 6 299 200 2016.10.18-2016.11.02.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Borz I. sztp. NA1000 torló csappantyú javítás, átalakítás fenntartás 5 715 000 2016.09.02-2016.12.01.
Labert Hungary Kft. 2 db műtárgy javítási munkái a 09.08.sz.belvízvédelmi szakaszon fenntartás 5 207 000 2016.11.10-2016.12.20
Suspect Bau Kft. Tiszalöki Parkerdő területén lévő VITUKI-, üvegház, szertárépület, valamint a Folyási csatornaőrház bontási javítási munkái fenntartás 9 290 693 2016.11.08-2016.12.15
Hunyadi-Lanila Kft. TIVIZIG Hajdúszoboszló Szakaszmérnökség irodaépület tetőszerkezet javítási munkái fenntartás 11 575 832 2016.11.30-2017.04.20
Binzel Kontroll Kft Gépi földmunkavégzés fenntartás kb. 6 000 000 ( 10 795 Ft/üóra ) 2016.11.02-2016.12.21
Ganz Vízgép Főváll Kft Borz sztp torlócsappantyú javítás fenntartás 5 715 000 2016.09.02-2016.11.30
Ganz Vízgép Főváll Kft Hamvas sztp szivattyú javítás fenntartás 8 255 000 2016.09.02-2016.11.30
Ganz Vízgép Főváll Kft Hamvas sztp alaktrészek szállítása fenntartás 6 299 200 2016.10.18-2016.10.31
Gömbvillám No 1 Kft MBSZ tphely műhely homlokzat szigetelés fenntartás 6 324 105 2016.10.26-2016.11.30
Olvisz 98 Kft Cement injektálás, gépi földmunkavégzés fenntartás 5 054 600 2016.11.11-2016.11.30
Propán 93 Kft MBSZ telephely műhely fűtési rendszer javítás fenntartás 5 444 490 2016.11.16-2016.12.09
Chemostart Kft társulatoktól átvett szállítható szivattyúk fém nyomócsöveinek javításához, korrózióvédelméhez szükséges anyagok szállítása fenntartás 5 030 420 2016.04.20-2016.04.29
Transinvest Bp Kft szádlemez beszerzés fenntartás nettó 5 917 056 Ft, fordított adózású  2016.12.19-2017.01.04
      289 807 805  
Tedej Zrt. Mg-i vízszolg.-öntözés egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 6 409 944 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek Mezőgazdasági vízszolg.-Nyugati főcsat. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 9 697 210 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 11 158 458 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg HTRV egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 6 145 348 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 13 299 198 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 15 200 957 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek HTVR /mg-i vízszolg. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 18 572 986 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek Nyugati fcs /mg-i vízszolg. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 69 911 177 2016.03.25.-2016.09.30.
Zákány Szerszámház Kft. OKP-anyag-munkaeszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 067 791 2016.06.24-2016.07.30
Zákány Szerszámház Kft. OKP-kisértékű tárgyieszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 6 574 914 2016.04.28-2016.05.31
Bábolna Bio Kft. OKP-Szúnyog és kullancsriasztó beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 942 580 2016.03.08-2016.03.22
BUMERÁNG-CAR Kft. OKP-Mikrobuszok bérlése egyéb (közfoglalkoztatás) 22 707 600 2016.06.30-2017.02.28
Szakály 2000 Kft OKP-anyag és kisértékű tárgyieszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 715 288 2016.04.18-2016.05.31
Adorján-Tex Kft. OKP-védő és munkaruha beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 12 308 205 2016.04.15-2016.06.01
Adorján-Tex Kft. OKP-védő és munkaruha beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 5 088 357 2016.04.15-2016.06.01
Ipoly Cipőgyár Kft. OKP-Bakancs, gumicsizma beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 14 509 597 2016.04.04-2016.07.30
Debreceni Irodarendszer Kft A3-as nyomat előállító eszközök bérlése egyéb (közfoglalkoztatás) 5 071 110 2016.04-01-2017.02.28
KSZI Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft.  - Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítése, összeállítása a VKI 4. cikk (7) bekezdése és az EMVA 46.cikk szempontjainak megfelelően  - környezeti elemzés, értékelés elkészítése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően
- rendelkezésre állás a véleményezés során (közérthető összefoglaló készítése, végleges VKGTT és környezeti értékelés összeállítása)
- felszíni vizek értékelése VGT2 módszerrel – FE kontingens meghatározása
egyéb 7 175 500 2016.12.23-2016.02.28.
Adorján-Tex Kft. VIZIG-es munkaruha beszerzése egyéb 7 701 191 2016.12.05-2017.01.31
Remington-Véd Kft Portaszolgálat ellátása, élőerős őrzés MBSZ telephely egyéb 5 443 728 ( 965 Ft/óra egységár) 2016.02.01-2016.11.30
      259 701 139  

 

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2013.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg
Határidő
2013.08.27. Lift csere OTIS Felvonó Kft 11.856.720 2013.12.31.
2013.11.14. Lapostetők szigetelése SUSPECT BAU Építőipari Szolgáltató Kft. 8.086.540 2013.12.31.
2013.12.04. Közfoglalk-anyag munkaruha Adorján-Tex  Kft. 7.707.630 2013.12.31.
2013.11.26. Csemeteültetés Polgár, Hajdúszoboszló Monostor-Erdő Bt. 10.128.758 2013.12.31.
2013.01.09 szádlemez TRANSINVEST BUDAPEST KFT 6.067.152 2013.02.15
2012.01.30 ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT- 2013.ÉVI HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 6.088.200 2013.12.31
2012.09.26 Tisza bal part őrtelepek véd.inf. jav. Flami2000 Kft. 6.979.046 2014.10.31.
2013.02.25 Hortobágy-Berettyó töltéskor.stab. KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT. 8.000.400 2013.03.29
2011.10.27 te.KEOP-2.1.1.62F-09-2011-0001KÖZBesz.tf MATRIX AUDIT Kft. 9.400.000 2015.12.31
2013.03.21 orrmerevítős bakancs,védőkesztyű-közfogl Ipoly Cipőgyár Kft. 8.700.000 2013.12.31
2013.04.01 védekezési feladatok "CSÍK-ÉR" Bt. 21.990.650 2013.12.31
2013.03.22 árvizi véd-figy. szolg. ZSOMBOK 2000 Építőipari és Keresk.KFT. 6.491.400 2013.07.07
2013.04.03 árvizi véd-munkaerő kölcs. Mon Service Kft. 32.698.800 2013.06.15
2013.05.31 MIKROBUSZOK bérlése
BUMERÁNG-CAR Szolg. és...
26.003.250 2013.10.31
2013.03.29 láthatósági mellény anyag
Ábránd Textil Kft.
11.271.885 2013.10.31
2013.06.03 erdő gépi sorközi tárcsázása
Omega-Vill Bt.
9.048.171 2013.10.15
2013.06.24 tárgyie. besz. közfoglalkoztatás 2.rész
TEMPEL KFT.
6.765.544 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 1.rész CHARON-TRADE KFT.
6.770.053 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 3.rész CHARON-TRADE KFT. 7.236.460 2013.12.31

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2012.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg + ÁFA Határidő
  2012.03.20. Megbízási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok ellátására FŐBER Zrt. 37.900.000 2014.10.31.
2012.03.05. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] ingatlanszerzéshez szükséges geodéziai feladatok „KÖRÖS-AQUA” Kft. 17.837.400 2012. 08. 30.
2012.02.21. Szállítási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] 1 db rézsűkaszálóra vonatkozóan Városkert kft. 23.190.000 2012.05.21.
2012.05.15. Munkaeszközök szállítása -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Charon-Trade Kft. 13.668.158. 2012.06.15.
2012.05.15. Mikrobuszok bérlése -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Bumeráng-Car Kft. 22.680.000. 2012.11.30.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (1. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében WETEX Kft. 9.755.625. 2012.08.12.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (3. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében TEMPEL Kft. 13.991.370. 2012.08.12.
2012.02.10. Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (1. rész) DH-Szerviz Kft. 169.518.456 2012.06.01.
2012.02.10 Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (2. rész) DH-Szerviz Kft. 109.921.122 2012.06.01.
2012.06.18. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátására TOVATEX Bt. 9.200.000 2015.06.30.
  2012.07.02. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására StrateGIS Kft. 16.650.000 2015.08.30.
2012.08.28.   Vállalkozási szerződés „A TIKÖVIZIG ÉS ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése” tárgyú projekt [SH/2/6] során Lézerszkennelés és hiperspektrális felmérés, kapcsolódó elemzések és modellezés, védelmi tervek korszerűsítése Envirosense Hungary Kft. 65.480.000 2012.12.10.
2012.08.24. Vállalkozási szerződés projektmenedzseri  feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” StrateGIS Kft. 14.600.000 2015.09.30.
  2012.11.07. „Megbízási szerződés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” OVIBER Kft. 19.000.000 2015.09.30.
2012.11.09. Vállalkozási szerződés a „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Berettyó védtöltések fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint „K-D-A Berettyó” Konzorcium 2.200.904.485. 2015.05.09.
2012.11.05. Megbízási Szerződés a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” című projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozóan. (KEOP – 2.1.1/2F/09-11-2011-0003). TOVA-TEX Bt. 6.000.000 2015.07.09.
2012.12.20. Szivattyúk felújítása DH-Szervíz Kft. 7.000.000 2013.03.15.
2012.12.20. Mozgógerebek felújítása RÓNA-IF Kft. 7.700.000 2013.03.15.
2011.12.29 anyag-acél szádlemez beszerzés LARSSEN DEPO KFT. 7.998.720 2012.01.13
2012.01.30 őrző-védő tev. HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 5.858.680 2012.12.31
2012.02.07 mikrobusz bérbeadás-közfoglalkoztatás BUMERÁNG-CAR Szolg.és Ker.KFT. 7.969.500 2012.12.21
2012.04.02 Anyag-mv.bakancs-közfoglalkoztatás Ipoly Cipőgyár Kft. 11.649.606 2012.06.30
2012.05.07 erdősítés gépi sorközi tárcsázás Omega-Vill Bt. 5.209.420 2013.05.30
2012.08.23 Anyag-közfoglalkoztatás Ábránd Textil Kft. 7.770.300 2012.10.15
2012.12.05 teljes talaj előkészítés Vasas Csaba 7.068.000 2013.04.25
2012.04.12 KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0003 TISZAI V. MATRIX AUDIT Kft. 7.500.000 2013.03.25
2012.12.05 Csemeteültetés MONOSTOR-ERDŐ Bt. 7.901.500 2013.04.25
2012.12.05 Tuskóforgácsolás és letolás Vasas Csaba 7.750.000 2013.04.25

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2011.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg+ Áfa Határidő
2011. január 18. Vidi-éri csatorna
Kotrása depónia
rendezése 6+900
szelvény között
Szilver-Transz
Kft
7.245.000,-Ft 2011.május 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása FŐBER Zrt. 5 000 000,- Ft 2012.március 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása  FŐBER Zrt. 7.900.000,- Ft 2012.július 31.
2011. május 9. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] tárgyú projektjének megvalósítása során. StrateGIS Kft. 7.000.000,- Ft 2013.augusztus 22.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” tárgyú projekt [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vízépítési munkálatok DESZAB TRADE Kft. 116.225.673,- Ft 2012. január 7.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vizes élőhelyek kialakítása,szabályozása DESZAB TRADE Kft. 15.894.327,- Ft 2013. április 24.
2011. június 24. Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység. „Duna Drén” Konzorcium 601.650.215.- Ft 2012. március 23.
2011. június 28. 3 db faaprító gép szállítása Városkert Kft. 7 735 500,- Ft 2011. augusztus 12.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-2. rész AQUA-GENERÁL Kft. 161 080 000,- Ft 2011. december 1.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-1. rész AQUA-GENERÁL Kft. 164 900 000,- Ft 2011. december 1.

<< Vissza az elejére


 

Külföldi kiküldetések adatai 2014.

 

Név Ország Dátum Napok sz.  Kiküldetés célja / Ft  Felmerült költség
Bara Sándor Románia 2014.03.24-26 3 M-R Vízügyi Biz.XXV ülésszaka 79 377
Nánási Béla Románia 2014.03.24-26 3 M-R Vízügyi Biz.XXV ülésszaka 79 377
Zsuga Antal Cseho.,Németo. 2014.04.07-12 6 árvízkockázati projekt, tanulmányút 75 242
Hajdu Géza Románia 2014.06.02 1 vízhozam mérés 8 480
Marosi Zoárd Románia 2014.06.02 1 vízhozam mérés 8 480
Orosz Mihály Románia 2014.06.02 1 vízhozam mérés 8 480
Szatmári Viktor Románia 2014.06.02 1 vízhozam mérés 8 480
Hajdu Géza Románia 2014.09.04 1 2013.évi jellemző vízhozamok meghat. 8 740
Bodor Tamás Románia 2014.09.04 1 2013.évi jellemző vízhozamok meghat. 8 740
Orosz Mihály Románia 2014.09.04 1 2013.évi jellemző vízhozamok meghat. 8 740
Hajdu Géza Románia 2014.09.14-09.18 4 M-R Hidrometeorológiai tanácskozás 99 313
Törjék Károly Románia 2014.09.25 1 HURO/1101/075 projekt egyeztetés 4 370
Kovács Eszter Románia 2014.09.25 1 HURO/1101/075 projekt egyeztetés 4 370
Molnár Zsolt Románia 2014.09.25 1 HURO/1101/075 projekt egyeztetés 4 370
Kincses Dániel Románia 2014.10.07-09 3 határvizi szemle 37 320
Bara Sándor Románia 2014.10.07-09 3 határvizi szemle 37 320
Vécsei Tibor Románia 2014.10.07-09 3 határvizi szemle 37 320
Sándor Attila Románia 2014.10.07-09 3 határvizi szemle 37 320
Bara Sándor Románia 2014.11.03-07. 5 határvizi albiz.ülés 161 080
Nánási Béla Románia 2014.11.03-07. 5 határvizi albiz.ülés 161 080

<< Vissza az elejére

 


Külföldi kiküldetések adatai 2013.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Kovács Eszter Románia 2013.02.05-06 2 23 471       23 471 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Lossos László Románia 2013.02.05-06 2 23 472       23 472 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Dr.Tóth Szabolcs Románia 2013.02.05-06 2 23 472       23 472 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Marosi Zoárd Románia 2013.02.05-06 2 23 500       23 500 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Kovács Eszter Franciaország 2013.06.18-28 12 139 858 19076 7751 68105 234 790 tanulmányút magyar-francia
Hajdu Géza Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Marosi Zoárd Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Szatmári Viktor Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Orosz Mihály Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Törjék Károly Románia 2013.10.15-17 3 35 895       35 895 határvizi szemle
Pinczési Miklós Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Vécsei Tibor Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Kincses Dániel Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Sándor Attila Románia 2013.10.15-17 3 35 895   2535   38 430 határvizi szemle
Hajdu Géza Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Orosz Mihály Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Hajdu Géza Románia 2013.11.04-08 5 59 132 101011 722   160 865 M-R Vízg.és hidromet.albiz.ülése

<< Vissza az elejére

 


Külföldi kiküldetések adatai 2012.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Sándor Attila Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Zsuga Antal Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Dobos Ferenc Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Sándor Attila Románia 2012.03.19 1 8121       8121 árvizi kockázati konferencia
Molnár Zsolt Románia 2012.03.19 1 11601  
  11601 árvizi kockázati konferencia
Bara Sándor Románia 2012.04.24-26. 3 29172  53908  775   83855 M-r Vízügyi Biz.XXIII.ülésszak
Hajdu Géza Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2012.06.11 1 11694  
  11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Orosz Mihály Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Szatmári Viktor Sándor Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Bara Sándor Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Törjék Károly Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Pinczési Miklós Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Sándor Attila Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Vécsei Tibor Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Hajdu Géza Románia 2012.10.25 1 11258  

11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2012.10.25 1 11258

  11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Orosz Mihály Románia 2012.10.25 1 11258

  11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Lossos László Románia 2012.11.12-13 2 22319
480   22799 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Kovács Eszter Románia 2012.11.12-13 2 22319
480   22799 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Marosi Zoárd Románia 2012.11.12-13 2 22319

  22319 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Bara Sándor Románia 2012.11.19-23 5 55798 91197 1720   148715 M-r Ár és Belvízvéd.Albiz.ülése
Nánási Béla Románia 2012.11.19 1 11116
    11116 M-r Ár és Belvízvéd.Albiz.ülése

<< Vissza az elejére

 


Külföldi kiküldetések adatai 2011.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Hajdu Géza Románia 2011.06.06 1 10722       10723 m-r interkalibrációs mérés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.06.06 1 10722       10723 m-r interkalibrációs mérés
Szatmári Viktor Sándor Románia 2011.06.06 1 10722       10722 m-r interkalibrációs mérés
Orosz Mihály Románia 2011.06.06 1 10722       10722 m-r interkalibrációs mérés
Sándor Attila Románia 2011.09.20-22. 3 32496   1883   34379 magyar-román őszi szemle
Bara Sándor Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Lipcsey Zoltán Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Szabó Sándor Románia 2011.09.20-22. 3 32496   1883   34379 magyar-román őszi szemle
Vécsei Tibor Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Hajdu Géza Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Dobos Ferenc Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Bara Sándor Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Törjék Károly Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Nánási Béla Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.11.02-05 4 46622   7231 82300 136153 INHGA konferencia
Hajdu Géza Románia 2011.22.21-25. 5 58278 62598 5595   126471 m-r Vizg.és Hidromet.alb. ülése

<< Vissza az elejére

 


Személygépjárművek adatai 2011. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2011. I.
n.é.
2011. II.
n.é.
2011. III.
n.é.
2011. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 11 8 2 542 62 028 38 294 40 277  21457 70
Nissan Terrano 1 6 7 326 5 581 3 463 5 253  3470 75
Opel Astra Sedan 1 4 3 990 5 402 2 507 5 876  3062 90
Suzuki Grand Vitara 1 4 5 390 4 637 2 219 7 045  3249 110
Ford Focus 1 2 4 650 9 463 6 006 5 364 5820
100
Skoda Superb 1 5 7 600 - - 5 158  5801 120
VW mikrobusz  3 7 8 083 16 454 12 517 10 172 8427
120

 << Vissza az elejére

 

 

Személygépjárművek adatai 2012. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2012. I.
n.é.
2012. II.
n.é.
2012. III.
n.é.
2012. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 10 7 2 542 23258 46021 44825  41874 70
Nissan Terrano 1 7 7 326 3425 3584 5026 4847 75
Opel Astra Sedan 1 5 3 990 2158 5706 2043 3319 90
Suzuki Grand Vitara 1 5 5 390 4453 4322 7228 4851 110
Ford Focus 1 3 4 650 6787 9357 8669 7299 100
Skoda Superb 1 6 7 600 8091 8322 7444 10262 120
VW mikrobusz  3 8 8 083 11131 12447 7959 13566 120

 << Vissza az elejére

 

 

Személygépjárművek adatai 2013. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2013. I.
n.é.
2013. II.
n.é.
2013. III.
n.é.
2013. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 10 8 2 542 40722

  120
Nissan Terrano 1 8 7 326 3269


80
Opel Astra Sedan 1 6 3 990 5489


110
Suzuki Grand Vitara 1 6 5 390 4148


135
Ford Focus 1 4 4 650 7692


100
Skoda Superb 1 7 7 600 8769


120
Dacia Duster
1 - 4000 3792


85
VW mikrobusz  3 9 8 083 16431


120

 << Vissza az elejére

 Mobil telefon használat

 

 

2019Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2019 I. negyedév 204
- 736 418
2019 II. negyedév  
-
2019 III. negyedév
-

2019 IV. negyedév
-


2018Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2018 I. negyedév 191 - 721 440
2018 II. negyedév 191
- 727 686
2018 III. negyedév 193 -
722 373
2018 IV. negyedév 194 - 726 442

 

2017Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2017 I. negyedév 176 - 751 746
2017 II. negyedév 178
- 736 104
2017 III. negyedév 178 -
721 288
2017 IV. negyedév 181 - 717 000


2016Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2016 I. negyedév 172 - 1 038 355
2016 II. negyedév 172
- 1 057 191
2016 III. negyedév 173 -
1 102 436
2016 IV. negyedév 174 - 1 019 969


2015Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2015 I. negyedév 175 - 1 099 437
2015 II. negyedév 176
- 1 102 643
2015 III. negyedév 177 -
1 355 277
2015 IV. negyedév 177 -

1 288 288


2014Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2014 I. negyedév 175 - 1 000 173
2014 II. negyedév 178
- 1 010 565
2014 III. negyedév 177 -
1 108 280
2014 IV. negyedév 177 - 1 064 986

2013 Telefonok száma db Korlátozás nélkül db Üzemelési költségek Ft
2013 I. negyedév 164 3 1 301 071
2013 II. negyedév 175 - 1 028 188
2013 III. negyedév 175 - 1 048 624
2013 IV. negyedév 175 - 997 191

 

2012Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2012 I. negyedév 162 3 1 292 418
2012 II. negyedév 163 3 1 306 904
2012 III. negyedév 163 3 1 343 669
2012 IV. negyedév 164
 3 1 366 286

 

2011 Telefonok száma db Korlátozás nélkül db Üzemelési költségek Ft
2011 I. negyedév 163 3 1 614 920
2011 II. negyedév 163 3 1 166 182
2011 III. negyedév 163 3 1 294 751
2011 IV. negyedév  163 3 1 188 045

 

  << Vissza az elejére


Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.