TIVIZIG logo ÉVIZIG logo

Sajtómeghívók

Meghívó

2013.01.15.

Meghívó

2012.08.09.

Ezúton tisztelettel meghívom a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett „SH/2/6 – A TIKÖVIZIG és ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése” című projekt sajtótájékoztatójára.

Térképek

A TIVIZIG és az ÉVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok:
A projekt által érintett ártéri öblözetek elhelyezkedése: