TIVIZIG logo ÉVIZIG logo

A projekt céljai

 • Közvetett célkitűzés:

  Az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése a Tisza folyó Tiszanagyfalu-Tiszalöki, a Hortobágyi, a Taktaközi és a Dél-borsodi ártéri öblözetében. 
 • A fejlesztés közvetlen célja:

  A TIVIZIG és az ÉM-VIZIG árvízvédekezési tevékenységének alapdokumentumai, az árvízvédelmi tervek korszerűsítése a korszerű informatikai lehetőségek és a távérzékelési-térinformatikai technológiák kihasználásával, amely biztosítja a védelmi tervek átdolgozásának, korszerűsítésének, valamint a változások gyors átvezetésének, naprakész állapotban tartásának lehetőségét.
  A pályázati lehetőséggel a Tisza bal parti, TIKÖVIZIG kezelésében lévő védvonalról, valamint a Tisza jobb parti, ÉM-VIZIG kezelésében lévő védvonalról olyan légi szkennelésen és hiperspektrális felmérésen alapuló terepmodell előállítása a cél, mely megalapozza a védelmi tervek átdolgozásának, korszerűsítésének, valamint a változások gyors átvezetésének, naprakész állapotban tartásának lehetőségét.

  A pályázat során a szakemberek lézer szkennerek és hiperspektrális légi kamera segítségével felmérik az adott területet, orthofotókat készítenek, valamint a felmért területből domborzatmodellt valamint a vegetáció digitális térbeli adatbázisát alkotják meg. Ez kiegészül fajspecifikus biomassza tömegbecsléssel, 4 dimenziós töltésszakadás modellezési scenárió megalkotásával és a műszaki dokumentáció elkészítésével. A digitális terepmodell és a műszaki dokumentáció alapján a TIKÖVIZIG és az ÉM-VIZIG számára lehetővé válik egy korábbinál lényegesen pontosabb, az érintett szakasz Tisza töltés hossz- és keresztszelvényeit leíró dokumentáció előállítására.

  A tervezett megoldás a jelenlegi leginnovatívabb módszer a fejlesztés megvalósítására, mivel gyors, kevés az emberi munka igénye, viszonylag könnyen kezelhető. A rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználásával a döntés-előkészítés során is értékes információk adhatók az árvízvédekezők számára, üzembe állítása nemcsak a kockázatot csökkenti nagymértékben, hanem növeli az árvízvédelmi biztonságot, sőt az árvízvédekezés során elvégzendő feladatok költségeit is csökkenti, tehát a költség-hatékonyság szempontjának is maximálisan eleget tesz.

Térképek

A TIVIZIG és az ÉVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok:
A projekt által érintett ártéri öblözetek elhelyezkedése: