TIVIZIG logo ÉVIZIG logo

A projekt bemutatása

Hazánk az árvizek kártételének nagymértékben kitett ország. Az európai államok közül az árterek arányát tekintve Magyarország árvízi veszélyeztetettsége a legnagyobb. A magyarországi folyók szinte kivétel nélkül külföldön erednek és a vízjárásukat ezért döntően nem a hazai, hanem más országok vízgyűjtő területén keletkező vizek alakítják, befolyásolják. Ugyanez a helyzet a projekt tárgyát képező Tisza folyóval is, amelynek vízrendszerén belül a Szamos torkolata feletti Felső-Tiszán három nagyobb árhullám szokott kialakulni: a hóolvadásból származó tavaszi, a májusi és az őszi árhullám. Az elmúlt 10 évben egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a rendkívüli árvizek, amelyek több helyen évente újraírták a maximális vízszintek magasságát. 1998. november és 2001. márciusa között négy, joggal rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében párosulva jelentős belvízi elöntésekkel és a kisvízfolyások rendkívüli árvizeinek sorozatával.

A levonult árvizek károkozásai sok tanulsággal szolgálnak. Egyik ilyen, hogy a természetbeni változások miatt a rendelkezésre álló térképi adatok korszerűsítése nem halasztható tovább, mert az árvízvédekezési tevékenységben alapdokumentumoknak számító árvízvédelmi tervek elavultságuk révén nem nyújtanak kellő információt a különböző beavatkozások végrehajtásához. A természetbeni változások miatt a rendelkezésre álló térképi adatok korszerűsítése sürgetővé vált. A korszerűsítés során a leghatékonyabb eredmények eléréséhez a korszerű informatikai lehetőségek kiaknázására van szükség. Emellett egyre inkább indokolt a folyó paramétereinek pontos, az aktuális állapotot tükröző adatainak ismerete. A feladatok megoldására a Tiszántúli  Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) pályázott, valamint  együttműködési megállapodást kötött az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal (ÉM-VIZIG).

Térképek

A TIVIZIG és az ÉVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok:
A projekt által érintett ártéri öblözetek elhelyezkedése: