TIVIZIG logo ÉVIZIG logo

Előzmények

A megoldandó probléma rövid leírása

Hazánk - földrajzi és éghajlati adottságaiból adódóan - az árvizek kártételének nagymértékben kitett ország. Az európai államok közül az árterek arányát tekintve Magyarország árvízi veszélyeztetettsége a legnagyobb. A magyarországi folyók szinte kivétel nélkül külföldön erednek és a vízjárásukat ezért döntően nem a hazai, hanem más országok vízgyűjtő területén keletkező vizek alakítják, befolyásolják.

Ugyanez a helyzet a projekt tárgyát képező Tisza folyóval is, amelynek vízrendszerén belül a Szamos torkolata feletti Felső-Tiszán három nagyobb árhullám szokott kialakulni: a hóolvadásból származó tavaszi, a májusi és az őszi árhullám. A Közép-Tiszán a két első árhullám összeolvad a Tisza két nagy mellékfolyójának, a Bodrognak és a Sajónak az árhullámaival, a Tisza alsó szakaszán pedig a Maros és a Körös árhullámaival együtt igen hosszan elnyúló magas árvizek lehetségesek. Az elmúlt 10 évben egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a rendkívüli árvizek, amelyek több helyen évente újraírták a maximális vízszintek magasságát. 1998. november és 2001. márciusa között négy, joggal rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében párosulva jelentős belvízi elöntésekkel és a kisvízfolyások rendkívüli árvizeinek sorozatával.

A levonult árvizek károkozásai sok tanulsággal szolgálnak. Egyik ilyen, hogy a természetbeni változások miatt a rendelkezésre álló térképi adatok korszerűsítése nem halasztható tovább. A pályázó Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKÖVIZIG), és a vele jelen projekt kivitelezésére együttműködési megállapodást kötött Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG) árvízvédekezési tevékenységének alapdokumentumai az árvízvédelmi tervek. A védelmi tervek korszerűsítése régóta húzódó feladat. Ezek a tervek kézzel készültek, amikor a tervezői létszám jelentős volt az igazgatóságon. Ma ez a kapacitás nem áll rendelkezésre, egyrészt ezért kell a korszerű informatikai lehetőségeket kihasználni, másrészt egyre inkább indokolt a folyó paramétereinek pontos, az aktuális állapotot tükröző adatainak ismerete.

Térképek

A TIVIZIG és az ÉVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok:
A projekt által érintett ártéri öblözetek elhelyezkedése: