Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Befejeződött a vízépítési nagyműtárgyak rekonstrukciója

2022.07.14

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósult meg a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) című árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás. Az ünnepélyes záró rendezvényt a Kiskörén lévő vízlépcső mellett tartották 2022. július 14-én.


A Kohéziós Alap és Magyar Állam által társfinanszírozott, bruttó 13,846 milliárd Ft összköltségű projekt fő célja az érintett vízépítési nagyműtárgyak átfogó fejlesztése és rekonstrukciója volt. Ennek eredményeként biztosíthatóvá vált biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk, valamint a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése.


A most befejeződött projekt – melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi igazgatóság – hét, az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását valósította meg: Deák Ferenc- zsilip (ADUVIZIG), Dunakiliti Duzzasztómű és Nicki Duzzasztómű (ÉDUVIZIG), Kvassay Hajózsilip (KDVVIZIG), Kiskörei vízlépcső (KÖTIVIZIG), Góri tározó zsilipje (NYUDUVIZIG), Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip (TIVIZIG). A kivitelezési munkálatokat az MBH-HÍD Konzorcium végezte el az alábbi helyszíneken: Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre, Gór, Tiszavasvári. A beruházásra azért került sor, mert a műtárgyak jelentős részénél elengedhetetlenné vált a rendszeres felülvizsgálatok alapján meghatározott korszerűsítés megkezdése, melyet a Széchenyi 2020 program keretében sikerült végrehajtani. A felújított művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőséggel bírt.


A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilipének rekonstrukciójára került sor.


A Nyugati-főcsatornát 1965. december 30-án helyezték üzembe. A főcsatorna hossza ekkor 43 km volt, jelenleg már 70 km. A tiszavasvári hajózsilipnél ágazik ki a Keleti-főcsatornából és Újszentmargitánál csatlakozik az 1916-ban épült Halastói-tápcsatornához, amely addig a tiszakeszi szivattyútelep gépein keresztül kapta a vizet. A Nyugati-főcsatorna 8 700 hektár halastó gravitációs vízellátását és több mint 25 000 hektár szántó öntözését teszi lehetővé, továbbá számos település belvizeinek elvezetését könnyíti meg. Része a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek. A Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilipén keresztül az év egészében az öntözési, halastavi, természetvédelmi, ökológiai és egyéb vízigények kielégítésére 25 m3/s vízmennyiséget lehet átengedni. Ez a kapacitás a Nyugati-főcsatorna vízellátása mellett szükség esetén a Keleti-főcsatornába történő vízátvezetést is lehetővé teszi. Az elsődleges funkciók mellett a műtárgy árvízkapuként is funkcionál, mivel a Tisza árvizei mind a Keleti-, mind a Nyugati-főcsatorna torkolati szakaszáig bejátszanak.


A beeresztőzsilip monolit vasbeton szerkezetű, 30,2 méter hosszú és 15,5 méter széles építmény. A zsilipet három hosszanti pillér két 4,5 méter széles kamrára osztja, amelyekben helyet kaptak a 3 méter magas szegmens táblás elzáró szerkezetek.


Az építés óta korábban a műtárgyon átalakítás, felújítás nem történt, csak kisebb állagmegóvási munkálatok voltak. A Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében most felújították a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyát. A beruházás érintette a zsilip vasbeton szerkezetét, az elzáró berendezéseket (zsiliptáblák, mozgatószerkezetek), a villamos és irányítástechnikai berendezéseket, valamint a műtárgy közelében megtörtént a mederburkolat és a partvédművek felújítása.


A projekt eredményeként felújított hét műtárgy továbbra is képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, az ivó- és öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén.

 

Nagyműtárgyak záró  Sajtóközlemény

 

Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgy felújítás után

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.