Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Jó ütemben haladnak a Derecskei-főcsatorna korszerűsítési munkálatai

2020.07.29

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 3,006 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatásból zajlik a Derecskei-főcsatorna felújítása a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. A "Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekt célja, hogy javuljon Derecske térségnek vízgazdálkodása: mind a terület káros vizeinek elvezetése, mind az öntözési lehetőségek bővítése terén.


 

Csatorna rekonstrukció

 

Derecske térségének vízgazdálkodásában kiemelt szerepe van a Derecskei-főcsatornának, melynek vízbiztosítása a Kösely-Hajdúszováti átmetszésen keresztül a Keleti-főcsatornából történik. Az elmúlt 30 évben a Derecskei-főcsatorna és a derecskei Kisdülői vízelvezető útvonalon a csatorna erősen feliszapolódott, a meglévő műtárgyak felújításra szorultak. A projekt célja, hogy javuljon a terület káros vizeinek elvezetése, ezt szolgálják az épülő létesítmények és a csatorna rekonstrukciós tevékenységek is. A rendszer ugyanakkor kettős működésűvé válik a fejlesztést követően: aszályos időben vízpótlási lehetőség is biztosítható a területen. A beruházás megvalósulásával a térség kiszámítható, biztonságos intenzív növénytermesztése lehetővé válik, ezáltal nagymértékben nő a mezőgazdaságból élők versenyképessége az agrárszektorban. A projekt eredményeként a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága a jelenleginek csaknem a négyszeresére nő, 4800 hektár kiterjedésű lesz.

A fejlesztés megvalósítására a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciumi partnereként sikeresen pályázott. A "Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3 006 011 081 forint.

Jelen projekt a Derecskei-főcsatorna teljes felújítását és a két felső, - a kitorkolláshoz legközelebb eső - belvízcsatornaként funkcionáló oldalágának, a Kösely II. mellékágnak valamint a Hozmánvölgyi 3. sz. csatornának a felújítását, illetve kettősműködésűvé tételét tartalmazza. A projekt része továbbá az Ürmöséri I. csatorna, a Derecske-Kisdülői csatorna és a Derecske-Kisdűlői I. csatorna fejlesztése. A munkálatok magukba foglalják a csatorna medrek és meglévő műtárgyak szükség szerinti átépítését, új műtárgyak építését. A csatornarendszert érintő kivitelezési munkák jó ütemben haladnak, miközben a víz szolgáltatása, illetve a káros vizek elvezetése folyamatosan biztosított. A Derecskei-főcsatorna szivattyútelepének kapacitásbővítési munkálatai ősszel kezdődnek meg.

A beruházás befejezésének tervezett ideje: 2021. augusztus 29.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.