Gyengénlátóknak

Tájékoztatás a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról és az ebből következő változásokról

2018.01.10

Vízügyi objektumazonosítás, vagyonkezelői hozzájárulási kérelem bevezetése

 

A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetésre került és 2018. január 1-én hatályba lépett a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, amely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatában, a kérelem részeként benyújtandó a vízügyi igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozata.


A vízügyi igazgatóság az objektumazonosítási nyilatkozatot és a kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulást az alábbi dokumentáció benyújtása után adja ki:

  • a tervezett létesítmény, vízhasználat vagy vízimunka műszaki tervdokumentációja,

  • az objektumazonosításra vonatkozó, kérelmező által kitöltött kérelem és kapcsolódó, a műszaki tervdokumentáció alapján kitöltött űrlapok (előlap nyomtatott formában, aláírással, teljes kérelem az űrlapokkal elektronikus formában)

  • a vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem (elektronikus vagy nyomtatott formában)


A változásról szóló központi tájékoztatás és a végrehajtásához szükséges űrlapok letölthetők az alábbi linkekről.

Az elektronikus formában történő adatszolgáltatást a titkarsag@tivizig.hu címre kérjük megküldeni.

Tájékoztatás

Vagyonkezelői/Befogadói/Üzemeltetői hozzájárulási kérelem

Űrlapok objektumazonosításhoz

 

Útmutató a létesítmény- és objektumazonosítási űrlapok kitöltéséhez

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.