Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Fényképeken a bakonszegi természetvédelmi beruházás

2014.03.25

A TIVIZIG 2011. augusztus 11-én kezdte meg és 2013. május 15-én fejezte be a „Természet és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg térségében” elnevezésű, elsősorban természetvédelmi indíttatású projektjének megvalósítását. A mintegy 190 millió forintos beruházás megvalósítását követi nyomon a március 20-án, Bakonszegen megnyitott fotókiállítás, amelynek anyagát csaknem két év fotódokumentációjából válogatták a TIVIZIG munkatársai.


Fotókiállítás 1

A Nadányi-Miskolczy kúriában – amely számos, értékes helytörténeti emléknek ad helyet – 20 fénykép mutatja be a beruházás menetét, az egyes fázisokat, a tó lecsapolásától kezdve, a költőszigetek, az élőlénylépcsők és más műtárgyak megépítésén át a feltöltésig. Emellett a fényképeken láthatók a természetvédelmi területen megtalálható madarak is.

 

Fotókiállítás 2

 

A TIVIZIG projektje különleges madárvédelmi területen valósult meg, amelynek során megújult a helyi víztározó és a hozzá tartozó, védett fajoknak otthont adó természetvédelmi terület. 2011 augusztusában kezdődtek a bakonszegi 155 hektáros természetvédelmi területen a munkálatok. Miután a tározó kiürítése megtörtént, elkezdődött az elhasználódott műtárgyak helyreállítása, felújítása. Ezt követően 2012 márciusában újra víz alá került a terület. 1 millió 900 ezer köbméter víz érkezett a Keleti Főcsatornából a tározóba, ezzel a terület egyes részein a vízmélység elérte a két méteres szintet. Nemcsak a vízmennyiség növelése, hanem a vízminőség javítása is megtörtént. Ezt részben a növényzet arányainak megváltoztatásával, növényzet ültetésével, mederkotrással sikerült elérni. Az olyan műtárgyak, mint az ökofolyosó és az élőlénylépcső pedig biztosítják az élőlények szabad mozgását, létrejött a folyamatos kapcsolat a Tisza, Keleti-főcsatorna, Kálló-főcsatorna és a Berettyó folyó között. Most már biztosított a terület megfelelő vízellátása, a növényzet megfelelő aránya.

 

Fotókiállítás 3

 

Két költősziget épült, amelyek biztonságos, nyugodt körülményeket teremtenek a védett madaraknak, helyet adva új fajok betelepülésére. A védett területről az eddigi felmérések szerint összesen 200 faj ismeretes. A terület hat védett halfaj és hat fokozottan védett madárfaj élőhelye. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság projektje egyedülálló abban az értelemben, hogy a vízkormányzási feladatok és a NATURA 2000-es területek természetvédelmi feladatai összhangba kerültek. A projekt, amelynek sikere érdekében együttműködési megállapodást kötött a TIVIZIG és a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.