Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Megerősítették a védtöltéseket és felújították a gátőrtelepeket

Megerősítették a védtöltéseket és felújították a gátőrtelepeket a Berettyó mentén Végéhez értek az összességében 4,640 milliárd forintos „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című projekt kivitelezési munkálatai. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság ezzel a beruházással sikeresen befejezte valamennyi projektjét, amelyet a 2007-2013-as európai uniós pályázati időszak keretében tervezett megvalósítani - jelentették be a projekt záró rendezvényén Berettyóújfaluban november 30-án, hétfőn.

Bővebben >>

Bodoki Károly (1814-1868)

Elemi tanulmányait Gyulán folytatta, a középiskolát Kecskeméten kezdte, majd a három felsőbb osztályt már a debreceni Református Kollégiumban végezte el. Debrecenben Sárvári Pál és Kerekes Ferenc voltak a tanárai. Mérnöki oklevelét 1836-ban vette át, miután minden tárgyból kitűnőre vizsgázott. Ezt követően mindössze két évig maradt a budai Országos Építési Igazgatóság szolgálatában, ezalatt kivitelezői gyakorlatot szerzett Vásáshelyi Pál mellett, a Ferenc csatorna építési munkálatainál.

Bővebben >>

Régészeti feltárások a Berettyó töltései mentén

„A Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című projekt keretében a Hajdú-Bihar-Megyei Múzeumok Igazgatósága folytatott régészeti próbafeltárásokat. A próbafeltárások célja a projekt kivitelezése során érintett régészeti lelőhelyek és régészeti-örökségvédelmi érdekű területek kiterjedtségének, intenzitásának és az ezeket fedő talajrétegek nagyságának vizsgálata volt.

Bővebben >>

A Berettyó fejlesztések kötelező eleme a fenntartási munkák elvégzése. A feladat teljesítése érdekében lehetőség nyílt egy nagy teljesítményű önjáró rézsűkasza beszerzésére is.

Térképek a Berettyó fejlesztés munkálatainak, különböző elemeinek elhelyezkedéseiről.

A Berettyón 1962 és 2012 között több jelentős árhullám is levonult. Összeállítás az újságokban és a televízióban megjelent híradások alapján.