Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Árvízvédelmi rendszer bemutatása

2019.04.12

 


 

Az igazgatóság adatai

 

 • Terület:                               
 6.912 km2
 • Árvizekkel veszélyeztetett:   
 3.015 km2
 • Védvonalak hossza:                              
 348 km elsőrendű védvonal
 217 km másodrendű védvonal

 


 

Öblözetek adatai

 

Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözet: Területe 57 négyzetkilométer. Északnyugati és északi határát a Tisza bal parti és a Keleti főcsatorna bal parti árvízvédelmi töltései, déli határát a Tiszavasvári felett húzódó magasvonulat, keleti határát a Nyírség nyugati nyúlványai képezik.

Hortobágyi ártéri öblözet: Területe 1 578 négyzetkilométer. Nyugati és északi határát a Tisza bal parti védtöltése, keleti határát a Keleti-főcsatorna jobb oldali töltése és a tiszántúli löszhát nyugati széle képezi. Az öblözetnek délről természetes vízrajzi határa nincs, a Hortobágy-Berettyó Ágotai hídjától nyugati irányban a Németéri főcsatorna baloldali depóniája adja a határt, keletre pedig a Holt-Kösely-főcsatorna baloldali depóniája zárja le az öblözetet a nádudvari magaspartig.

Nagy-sárréti ártéri öblözet: Teljes területe 1216 négyzetkilométer, melyből 307 négyzetkilométer érinti a TIVIZIG területét. Nyugati határát a Hortobágy-Berettyó bal parti védtöltése, déli határát a Sebes-, és a Hármas-Körös jobb parti védtöltése képezi. Délkeleti és keleti határa a Berettyó folyó jobb parti védőgátja, valamint a Kálló és a Keleti-főcsatorna jobb oldali töltése. Az északi, északkeleti határvonalat a Bihartorda, Biharnagybajom, Sárrétudvari, Báránd, Püspökladány településeket összekötő magasvonulat adja.

Berettyóújfalui ártéri öblözet: Területe 155 négyzetkilométer. Nyugati határa a Kálló-főcsatorna baloldali töltése és a Keleti-főcsatorna baloldali depóniája. Északi határát magasvonulatok és a Nyírség déli nyúlványai alkotják. Keletről az országhatár, délről pedig a Berettyó és az Ér jobb parti védtöltése határolják. 

Érmelléki ártéri öblözet: Területe 17 négyzetkilométer. Az öblözetet délről és nyugatról a Berettyó jobb parti, északról az Ér bal parti védtöltése határolja, keleti határát az államhatár képezi.

Kis-sárréti ártéri öblözet: Területe 901 négyzetkilométer. Déli határát a Sebes-Körös jobb parti, nyugati és északi határait a Berettyó bal parti védtöltése képezi. Keleti határát Körösszegapáti, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Nagykereki, Kismarja településeket összekötő magaspart adja.

 


 

Érintett települések

Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözet:

 • Tiszaeszlár
 • Tiszalök
 • Tiszanagyfalu
 • Tiszavasvári

Hortobágyi ártéri öblözet:

 • Balmazújváros
 • Egyek
 • Folyás
 • Görbeháza
 • Hortobágy
 • Nagyiván
 • Nádudvar
 • Polgár
 • Tiszacsege
 • Tiszadada
 • Tiszadob
 • Tiszafüred
 • Tiszagyulaháza
 • Tiszavasvári
 • Újszentmargita
 • Újtikos

Nagy-sárréti ártéri öblözet:

 • Bucsa

Berettyóújfalui ártéri öblözet:

 • Bakonszeg
 • Berettyóújfalu
 • Esztár
 • Gáborján
 • Hencida
 • Pocsaj
 • Szentpéterszeg

Érmelléki ártéri öblözet:

-

Kis-sárréti ártéri öblözet:

 • Berettyóújfalu
 • Bojt
 • Csökmő
 • Darvas
 • Furta
 • Kismarja
 • Komádi
 • Körösszakál
 • Körösszegapáti
 • Magyarhomorog
 • Mezőpeterd
 • Mezősas
 • Told
 • Újiráz
 • Váncsod
 • Vekerd
 • Zsáka

 


 

Árvizi szükségtározók

 

A folyók mentén az elmúlt évtizedekben biztonsági okokból több helyen sikerült szükségtározókat és lokalizációs töltéseket kialakítani. A lokalizációs vonalak feladata az elsőrendű gátak szakadása után a kiömlő víz szétterülésének a megakadályozása. Az igazgatóság működési területén három szükségtározó van, amelyek néptelen, vagy ritkán lakott területen vannak kijelölve, alkalmazásuk célja a rendkívüli árvizek szintjének csökkentése, a víztömeg egy részének visszatartása által. Fontosabb jellemzőik a következők:

 

Kutas szükségtározó (Csökmő térségében):

 • Területe:
  • 3896 hektár
 • Tározótérfogata:
  • 36,5 millió m3
 • Feltöltésére 1966. február 9-én és 1970. június 15-én került sor.


Halaspusztai szükségtározó (Szeghalom térségében):

 • Területe:
  • 2 175 hektár
 • Tározótérfogata: 
  • 35,0 millió m3
 • Feltöltésére 1980. július 26-án került sor.


Ér szükségtározó (Pocsaj térségében):

 • Területe
  • 1 352 hektár
 • Tározótérfogata:
  • 12, 2 millió m3
 • Feltöltésére eddig nem került sor.
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.